Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu przez jedną godzinę w tygodniu „przedłuża” łaski otrzymane na niedzielnej Eucharystii.Msza Święta i godzinna adoracja prowadzą do autentycznej duchowości eucharystycznej,koncentrując na Eucharystii  cykl tygodniowy,jaki ukształtowany został przy stworzeniu świata.Systematyczne oddawanie Jezusowi jednej godziny w tygodniu pomaga dochowac wierności w modlitwie.

Jaki rodzaj poduszki ortopedycznej.

Poduszka ortopedyczna B4 jest niezwykle ważnym czynnikiem higieny pleców, ale w spełnieniu tej funkcji najistotniejsze jest odpowiednie jej dopasowanie do jednostkowych potrzeb użytkownika. Przy odpowiednim wyborze, profilowane poduszki, nazywane również poduszkami anatomicznymi stanowią najwłaściwsze podparcie dla kręgów w odcinku szyjnym w trakcie wielu godzin snu.